OFERTA

W naszej ofercie znajdziecie Państwo m. in. cementy CEM II/B-V 32,5R, CEM II/B-V 42,5 N, Cement powszechny 32,5, a także materiały do stabilizacji i osuszania podłoża. Nasze produkty sprzedajemy w workach (25 kg) z warstwą folii zapobiegającą działaniu wilgoci oraz luzem w wyspecjalizowanych cementonaczepach.

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R

Cement przeznaczony do ogólnego stosowania oraz do produkcji betonu towarowego. Produkt posiada klasę wytrzymałości 32,5 i wysoką wytrzymałość wczesną (R). Spełnia wymagania normy PN-EN 197-1.

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 42,5 N

Cement stosowany m. in. do wytwarzania betonu na fundamenty i konstrukcje nośne, przy których wymagana jest wysoka wytrzymałość wczesna, stabilizacji gruntów i wytwarzania betonów na podbudowy dróg, produkcji prefabrykatów infrastruktury kanalizacyjnej, np. rur ściekowych czy studni oraz wykonywania posadzek betonowych.

Cement o klasie wytrzymałości 42,5. Spełnia wymogi normy PN-EN 197-1.

Cement Portlandzki Popiołowy powszechny 32,5

Cement powszechny do stosowania ogólnego. Produkt o klasie wytrzymałości 22,5. Spełnia wymagania normy PN-EN 413-1.

Cement portlandzki popiołowy stabilizacyjny 12,5

Cement stabilizacyjny, idealny do osuszania, stabilizacji i przygotowania podłoża. Produkt o klasie wytrzymałości 12,5. Spełnia wymogi normy PN-EN 413-1.

Cement portlandzki popiołowy CEM II/A-V 42,5 R

Cement do produkcji betonu towarowego oraz prefabrykatów betonowych drobnowymiarowych i wielkowymiarowych. Cement o klasie wytrzymałości 42,5 oraz wysokiej wytrzymałości wczesnej (R). Spełnia wymagania normy PN-EN 197-1.

Cement portlandzki popiołowy CEM II/A-V 32,5 R

Cement przeznaczony do stosowania ogólnego. Idealnie sprawdzi się do przygotowania betonów wysokich klas C16 – C45, do konstrukcji stropów, belek, schodów i nadproży oraz fundamentów i posadzek. Produkt posiada klasę wytrzymałości 32,5 i wysoką wytrzymałość wczesną (R). Spełnia wymagania normy PN-EN 197-1.